Europass

TÜM AVRUPA BİRLİĞİ AĞLARINI İÇEREN İLK SİNOPTİK ÇEVRİM İÇİ HARİTA OLAN ‘‘ÇEVREMDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ’’ YAYINDA

Ulusal Europass Merkezleri de dâhil olmak üzere, bireylere AB genelinde bilgi, hizmet ve destek sağlayan yerel ağların bilgilerini içeren ‘‘Çevremdeki Avrupa Birliği ’’ haritası şimdi yayında. Bu harita sayesinde kullanıcılar AB ile doğrudan bağlantılı ve yerelde hizmet alabilecekleri merkezlere tek noktadan erişebilir ve AB’nin yereldeki varlığını bir bakışta görüntüleyebilirler.

291221-1

Çevremdeki Avrupa Birliği Haritasıyla bireyler bölgesel düzeyde farklı alanlarda faaliyet gösteren AB merkezlerini bulabilir ve AB genel yönetiminde yerelde sunulan hizmetlerden yararlanabilirler.  Sinoptik* haritanın ilk versiyonunda yeterliliklerin tanınması, yurt dışı eğitim, çalışma, gençlik fırsatları, sağlık, kültür gibi birçok farklı alanlarda hizmet veren 16 farklı yerel AB ağı türü yer alıyorken, devam eden yenileme çalışmaları sonrasındaki bir yıl içerisinde tüm AB ağı türleri haritada yerini alacak. 

( *Sinoptik: Bütünün genel görünümünü özetleyen, bütüncül bakış kazandıran, kapsamlı.)

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en adresinden haritaya erişim sağlayabilecek olan kullanıcılar, haritanın sağında yer alan menü üzerinden ülke, hizmet türü ve merkez türü gibi aşağıda açıklanan farklı filtreleri kullanabilir, yereldeki AB merkezleri ve ağlarını keşfedebilir, aradıkları hizmetlere, bilgiye ve desteğe ulaşabilirler.

◦ Coğrafi Konuma Göre Arama: Yerelde bir AB merkezi bulmak isteyen kullanıcılar ülke veya bölge seçerek veya ‘‘mevcut konumumu kullan’’ seçeneğini kullanarak bir AB destek noktasına ulaşabilir, bilgi ve destek alabilirler.

◦ Ağ Türüne Göre Arama: Kullanıcılar, harita üzerinde bir veya birkaç ağı türünü seçerek yalnızca bu ağlarla ilgili bilgilerine ulaşabilirler.

◦ Anahtar Kelimeye Göre Arama: Kullanıcılar, aradıkları desteğe en uygun AB merkezinin bulabilecekleri belirli bir konu veya anahtar kelime girerek arama yapılabilirler. 

Haritada yer alan AB Merkezleri hakkında kısa açıklamalar: 

GENEL AB MERKEZLERİ:

◦ Doğrudan Avrupa (EUROPE DIRECT) Merkezleri: Avrupa vatandaşlarına Avrupa Birliği hakkında genel bilgiler sağlamakla birlikte, AB politikaları ve programları hakkındaki sorular için ilk yanıt mercileridir.

◦ Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDCs): Avrupa Dokümantasyon Merkezleri, 1963 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuştur.  AB’nin tüm üye ülkelerinde 400 merkez bulunmaktadır. Avrupa Dokümantasyon Merkezleri, AB ilişkileri ve bütünleşmesi alanında seçilmiş yayınlar sunar ve AB’nin geleceğine ilişkin konularda akademik faaliyetleri teşvik eder.

DİĞER AB MERKEZLERİ:

Özel yetki alanları bulunan ve belirli konular üzerinde uzmanlaşmış kuruluşlardan oluşan bu Merkezler şunlardır:

AB Programları, politikaları ve fonları hakkında hizmet, rehberlik ve destek sağlayanlar:

◦ Erasmus+ Ulusal Ajanslar: Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hakkında hizmet, bilgi ve destek sağlarlar. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki iş birliklerini desteklemektedirler. Topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkân sağlamaktadırlar.

◦ Ufuk Avrupa Ulusal Temas Noktaları : Araştırma ve yenilik için AB’nin ana finansman programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında; rehberlik, pratik bilgiler ve destek sunulmaktadır. Program AB politikalarının geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulanmasında iş birliğini kolaylaştırıcı rol sahibidir. Bilgi ve teknolojilerin yaratılmasını ve yayılmasını desteklemektedir. 

◦ Yaratıcı Avrupa Programı Ülke Masaları (CED):  Yaratıcı Avrupa Programı, Avrupa’nın kültürel,  dilsel çeşitliliğini ve mirasını korumak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla görsel-işitsel, kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünü ve ekonomik potansiyelini artırmak için finansman fırsatlarına erişmesine yardımcı olmaktadır. 

◦ Avrupa Göç Ağı (EMN): 2008 yılında kurulmuş, Avrupa’da sığınma ve göç ile ilgili ortaya çıkan sorunlar üzerine bilgi sağlamak üzere çalışan bir AB ağıdır.

AB ile ilgili sorunlarda rehberlik, yardım ve uzlaştırma sağlayanlar:

◦ Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı (ECC-NET): AB ülkelerindeki tüketici haklarını açıklayan, farklı bir AB ülkesindeki satıcılarla yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olan,  Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve bağımsız olarak yönetilen bir ağdır. 

◦ SOLVIT: Serbest dolaşıma rağmen; haksız kurallar, kararlar ve ayrımcı bürokrasi, başka bir AB ülkesinde yaşamayı, çalışmayı veya iş kurmayı zorlaştırabilir. Dolayısıyla bir AB vatandaşı olarak bürokratik engellerle karşılaşılması, kamu idarelerinin AB yasalarının gerektirdiğini yapmaması nedeniyle başka bir ülkede sorunlar yaşanması durumunda, SOLVIT kullanıcıların AB haklarıyla ilgili sorunlara çözümler üretmek için ulaşılabilecek bir ağdır. 

◦ Finansal Uyuşmazlık Çözüm Ağı (FIN-NET): 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulan FIN-NET, tüketicilerin ulusal mahkeme kapsamına girmeyen finansal hizmetler alanındaki şikâyetlerini mahkeme dışında çözümlemekten sorumlu ulusal kuruluşlardan oluşan bir ağdır. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım firmaları vb. tarafından sağlanan finansal hizmetlerle ilgili, sınır ötesi anlaşmazlıklarda tüketicilerin alternatif uyuşmazlık çözümlerine kolay erişimlerini sağlamaktadırlar.

AB’de hareketliliği destekleyenler:

◦ Ulusal Europass Merkezleri: Öğrenim ve kariyer yönetiminde kullanılan bir Avrupa aracı olan Europass'tan yararlanmak veya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herhangi bir kişi veya kuruluş için ilk irtibat noktasıdır. Ülkemizin Ulusal Europass Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’dur.

◦ Eurodesk: Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. Eurodesk Türkiye Birimi, Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

◦ Euraxess: Profesyonel araştırmacılara bilgi ve destek hizmetleri sunan bir AB girişimidir.  Bilimsel iş birliğini geliştirirken, araştırmacı hareketliliğini ve kariyer gelişimini desteklemektedirler. Euraxess aynı zamanda, günümüzün zorlu araştırma ortamında mülteci araştırmacıların uygun işler bulmalarına yardımcı olan ve bir Avrupa Komisyonu girişimi olan Science4Refugees’e giriş kapısıdır.

◦ Euroguidance Ağı: Avrupa Rehberlik Merkezleri (Euroguidance) Ağı, Avrupa'daki kariyer rehberlik sistemlerini birbirine bağlayan Avrupa ülkelerindeki merkezlerin bir işbirliği ağıdır. Bu Ağ, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla ulusal düzeyde geliştirmek, Avrupa’da mesleki rehberlik hizmetleri hakkında farkındalık oluşturulmak ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine katkı sağlamak, Hayat boyu rehberlik alanında AB politikalarının yerelleşmesini desteklemek üzere çalışmalar yürütmektedir. Euroguidance Türkiye birimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur.

◦ ENIC-NARIC Ağı – ENIC ağı (Avrupa Bilgi Merkezi Ağı) ulusal bilgi merkezlerinden oluşur. Bu merkezler yabancı diplomaların ve diğer akademik veya profesyonel yeterliliklerin tanınması; Avrupa ülkelerindeki eğitim sistemleri; yurtdışında eğitim fırsatları, kredi ve burslar ile hareketlilik ve denklik ile ilgili pratik sorular hakkında bilgi ve öneriler sunar. NARIC ağı (Ulusal Akademik Denklik Bilgi Merkezleri) ise diplomaların akademik denkliğinin ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde, Avrupa Ekonomik Alanında ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde eğitim sürelerin tanınmasının iyileştirilmesini amaçlar. Türkiye ENIC/NARIC Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’dır.

Ulusal Europass Merkezleri de dâhil olmak üzere bilgi ve destek alabileceğiniz AB Merkezlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Haber ve duyuruları kaçırmak istemiyorsanız e-posta listemize kaydolmanız yeterli.

EUROPASS

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (312) 428 72 11
  • Faks: (312) 428 72 07

PAYLAŞIN

Sosyal ağlarda da bizi takibe devam edin!
Anasayfa tüm haberler TÜM AVRUPA BİRLİĞİ AĞLARINI İÇEREN İLK SİNOPTİK ÇEVRİM İÇİ HARİTA OLAN ‘‘ÇEVREMDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ’’ YAYINDA
-->