Europass

İŞVERENLER

Europass dokümanları, işverenlere işe alım sürecinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Europass dokümanlarının standart formatıyla değerlendirme süreci daha adil ve daha hızlı olmaktadır. Aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Europass dokümanlarını kullanmak işverenlerin de tanınırlığını ve prestijini artıracaktır.

-Europass CV kullanmak uluslararası düzeyde deneyimli eleman bulmak için işe alım sürecini basitleştirir, çünkü adayların beceri ve yeterliliklerini kıyaslamak daha kolaylaşır. 

- Europass CV hem sosyal beceriler hem de yaygın ve informal öğrenme ile kazanılan bilgiyi belgelediği için, adayın beceri ve yeterlilikleri konusunda bütüncül ve geniş bir resim sunar. 

- Europass CV’nin standart şablonu adayların yeterliliklerinin kolay ve hızlı bir şekilde taranmasına izin verir ve işe alım sürecini hızlandırır.

- Europass CV ücretsiz olarak kullanılabilir ve teknik olarak diğer bilgisayar yazılımları ile birlikte çalışabilir.

- Europass Dil Pasaportu, adayların dil yeterlilikleri konusunda hızlı ve kolay bir izlenim edinilmesini sağlar.

- Europass Hareketlilik eğitim alanların yurtdışındaki öğrenme sürecindeki başarısını belgeler ve yaygın ile informal öğrenmeyi de göz önünde bulundurur. 

- Europass Sertifika Eki ve Diploma Eki, tüm Avrupa’dan adayların nitelik ve yeterliliklerinin anlaşılmasını sağlar. 

Eleman mı alacaksınız?

Europass CV

Becerileri ve yeterlilikleri hakkında net bir fikre sahip olmak için başvuru sahiplerinden Europass Özgeçmiş (CV) yi kullanmalarını isteyin.

Europass CV

 

Web Hizmetleri

İnsan Kaynakları veritabanınızı yönetmek için Europass XML kullanın

Genişletilebilir İşaretleme Dili (Extensible Markup Language-XML), yapısal verilerin farklı bilgi sistemleri arasında ve özellikle de İnternet aracılığıyla paylaşılmasına yardım eder.

Europass XML, herhangi bir İnsan Kaynakları veritabanında mevcut bulunan başvuru sahiplerine ait bilgilere düzenli bir şekilde erişimi ve bu bilgileri kolayca saklamayı mümkün kılmaktadır. Europass XML Taslağının son versiyonuna Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz. On-line olarak oluşturulan ve Adobe® PDF+Europass XML formatlarında kaydedilen Europass Özgeşmiş (CV), Europass XML eki içerir.

Önemli: Kişisel bilgilerlerle ilgili olarak, kişisel bilgilerin korunması konusunda uygulanan hükümlere riayet edilecektir.

EURES - Avrupa İstihdam Servisi

EURES (Avrupa İstihdam Servisi) Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerindeki işçilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmayı amaçlar. Ağdaki ortaklar arasında kamu istihdam servisleri, sendikalar ve işveren örgütleri yer alır. Ortaklık Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilir.

Temel Görevleri:

  • Potansiyel olarak hareket eden işçilere Avrupa Ekonomik Alanındaki iş fırsatları ile yaşama ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek, öneri ve tavsiyelerde bulunmak;
  • Diğer ülkelerden işçilerin işe alınmasında işverenlere yardımcı olmak;
  • Sınır ötesi bölgelerdeki işçilere ve çalışanlara uygun öneri ve rehberlik sağlamak.

Mesleki eğitim veya işe yerleştirme için yurt dışına eleman mı göndereceksiniz?

Europass Hareketlilik

Başka bir Avrupa ülkesinde kazanılan bilgi ve becerileri kayıt altına alan belgedir.

Europass Hareketlilik

Yeterlilikler hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Europass Sertifika Eki

Mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan belge.

Sertifika Eki

Europass Diploma Eki

Yüksek öğrenim derecesine sahip kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan belgedir.

Diploma Eki

AB Eğitim ve Öğretim Programları

Aşağıdaki link Avrupa Komisyonu’nun eğitim ve öğretimle ilgili Topluluk programlarına erişim sağlar.

Avrupa Komisyonu'nun eğitim ve öğretimle ilgili topluluk programları web sayfası

 

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Haber ve duyuruları kaçırmak istemiyorsanız e-posta listemize kaydolmanız yeterli.

EUROPASS

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (312) 428 72 11
  • Faks: (312) 428 72 07
Anasayfa İŞ VERENLER